หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p2 ปี 2003 p1 ปี 2002

ดร.ไสว บุญมา Sawai boonma

ดร.ไสว บุญมา Sawai boonma

เกิดวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2488

Link

Field of Interest

Education

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) , Claremont Graduate School, พ.ศ. 2517
ปริญญาโท M.A. (Economics), Claremont  Men's  College, [ Claremont  McKenna  College  ในปัจจุบัน ] California 
ปริญญาตรี B.A. ( Summa  Cum  Laude ) , พ.ศ. 2513
อื่นๆ
 • วิทยาลัยครูเทพสตรี  ลพบุรี  ป.กศ.; ป.กศ. (สูง) , พ.ศ. 2510 (ระหว่างเรียนที่วิทยาลัยครูเทพสตรี ได้ทุนนักเรียน แลกเปลี่ยนของ Averican Field  Service (ทุน AFS) ไปเรียนในโรงเรียนมัธยมที่สหรัฐอเมริการ 1 ปี ) 
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร  เรียนได้  4  ภาคเรียนได้ทุนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  อ.บ้านนา  จ.นครนายก
 • โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย  ต.พิกุลออก  อ.บ้านนา  จ.นครนายก

Award and Honors

 • 1970 Wall Street Journal Student Achievement Award in Economics

Working experience and position

 
 • งานเขียนอิสระ  พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
 • Senior Country Economist / Country Officer , Latin America and the Caribbean Country Operations , The World Bank, Washington, D.C., USA, พ.ศ. 2521 - 2542
 • Economist, Asian Development Bank, Manila, Philippines, พ.ศ. 2518 - 2521

Publication

หนังสือ
 • สู่จุดจบ! : The Coming Collapse of Thailand 2549
 • เลียนแบบรุ่ง ลอกแบบล่ม สำนักพิมพ์  โอ้พระเจ้า  พับลิชชิ่ง 2548
 • คิดนอกคอก  ทำนอกคัมภีร์  สำนักพิมพ์  โอ้พระเจ้า  พับลิชชิ่ง ( กันยายน  2547 ) พิมพ์ครั้งที่ 3  พฤศจิกายน  2547
 • ประชานิยม : หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย?  บริษัท  เนชั่นบุคส์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ( กรกฎาคม  2546 )
 • บ้านนอก - เมืองนอก  บริษัท  เนชั่นบุคส์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( ตุลาคม  2545 )
 • อเมริกาที่ยังใช้ม้าเทียมไถ  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( มิถุนายน  2545 )
 • เล่าเรื่องเมืองน้ำมัน  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( มกราคม  2545 )
 • สามแผ่นดิน  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( มิถุนายน  2544 )
 • เสือ สิงห์ กระทิง แรด  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( ธันวาคม  2543 )
 • ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( สิงหาคม  2543 )
 • เศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิปัญญาชาติไทย  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( พฤษภาคม  2543 )
 • จดหมายจากวอชิงตัน  บริษัท  พี. เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( มีนาคม 2543 )
 • ฟังอย่างไรจะได้ยิน  ( ร่วมกับ ผศ.มานิตา  ศรีสาคร  และ  ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ )  โรงพิมพ์การศาสนา  ( ตุลาคม  2542 )
 • จดหมายจากบ้านนา  สำนักพิมพ์โฟร์ - วัน ( มกราคม 2542 ) ; พิมพ์ครั้งที่ 2  บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง  จำกัด ( พฤศจิกายน 2544)
บทความ "บ้านเขา - เมืองเรา" ใน กรุงเทพธุรกิจ ทุกวันศุกร์
1974 Agricultural contributions to economic development : a study of postwar Thailand and Meiji-Japan, Sawai Boonma ,Thesis (Ph.D. Economics)--Claremont Graduate School, 1974.