หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p2 ปี 2003 p1 ปี 2002

ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ Dr.Anusorn Tamajai

ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ Dr.Anusorn Tamajai

Link

Education

ปริญญาเอก

Ph.D. (Economics), ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University, New York, USA

ปริญญาโท ปริญญาโท (International Economics), Fordham University, New York, USA

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southeastern University , Washington , D.C., U.S.A

ปริญญาตรี ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Experience

ปัจจุบัน
 • กรรมการสถาบัน ปรีดี พนมยงค์
 • กรรมการสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ และกรรมการศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม                    (ศูนย์คุณธรรม)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด Director, Family Know How Company (Subsidiary of SET)
 • ผู้บรรยายและอาจารย์พิเศษ ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายสาธารณะ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย และองค์กรราชการและเอกชนหลายแห่ง
 • คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
 • คณะกรรมการ สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด  และเป็นที่ปรึกษาสำนักวิจัย ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ได้ขอลาออกจาก กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 หลังเหตุการณ์ 19 กันยายน ที่มีการยึดอำนาจการบริหารประเทศ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้เหตุผลว่า เพื่อปกป้องประชาธิปไตยมากขึ้น และเวลานี้เป็นช่วงที่ดีสุดในการออกมาแสดงเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องประชาธิปไตย )
 • 2545 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและผู้อำนวยการด้านจัดการลงทุน ธนาคารไทยธนาคาร
 • 2543 Vice President, Research Regulatory and Public Affairs ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 • 2540 - 2543 นักเศรษฐศาสตร์ และ Assistant Vice President ประจำสำนักบริหารเงิน ธ.ซิตี้แบงค์

 • 2539 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ Global Consumer Bank, Citibank
 • C.P. (U.S.A) – New York

ผลงานและเกียรติประวัติล่าสุด

 • คณะกรรมการบริษัท ดีเลิศแห่งปี 2547 – 2548 

 • นักเรียนเก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

Research

ประสบการณ์การทำงานกว่า 12 ปีในภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยในแวดวงธนาคารพาณิชย์ เคยปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุดดำรงตำแหน่ง Vice President ทางด้าน Research (SSB and Citibank) , Country Regulatory and Public Affairs ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับไทยธนาคารในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยและวางแผนในปัจจุบัน

"อนุสรณ์" พ้นเอ็มดี "บีที"

มติชนรายวัน  วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10439

แฉยุ่งการเมืองเกินเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด และที่ปรึกษาสำนักวิจัย ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทางบอร์ดธนาคารไทยธนาคาร ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บลจ.บีที ได้มีการพิจารณากรณีที่นายอนุสรณ์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและแสดงความคิดเห็นเรื่องทางการเมืองมากจนเกินไป จนเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงได้ขอให้นายอนุสรณ์พิจารณาลาออกจากตำแหน่ง

แหล่งข่าวจาก บลจ.บีที เปิดเผยว่า นายอนุสรณ์ได้มีการแสดงความคิดเห็นคัดค้านการดำเนินการของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) โดยได้ตำหนิการเข้ายึดอำนาจการปกครองในครั้งนี้ ถึงขนาดมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เมล) ไปยังพนักงานบริษัท และพนักงานธนาคารไทยธนาคาร รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อเรียกร้องให้ร่วมกันลงชื่อคัดค้าน คปค. จนทำให้คณะกรรมการธนาคารเกิดความไม่สบายใจ เกรงว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของธนาคารและ บลจ.บีที อีกทั้งบอร์ดเกรงว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของ บลจ.เข้าใจผิดได้ว่าธนาคารและบริษัทในเครือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง จนไม่สนใจดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า จึงทำให้บอร์ดต้องตัดสินใจดำเนินการกับนายอนุสรณ์

หน้า 18