หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2006 p1

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p1 ปี 2002
ข้อสอบหลังระบอบทักษิณ

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวัน  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10457

2006october27p1.jpg (101828 bytes)

*การสอบไล่วิชาการเมืองการปกครองของไทยภาคการศึกษานี้ ดูจะมีบรรยากาศเคร่งขรึมจริงจังเป็นพิเศษ เพราะบ้านเมืองเพิ่งผ่านเหตุการณ์ใหญ่ขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองมา

* สำหรับนักศึกษา บัดนี้คำว่า "รัฐประหาร", "ยุบสภา", "ฉีกรัฐธรรมนูญ", "คณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครอง", "ระบอบเผด็จการ" ฯลฯ ไม่ได้เป็นแค่ศัพท์แสงแนวคิดที่มีไว้เพียงเพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตอีกต่อไป

&&&&&

* ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวคำถามของนักศึกษา 2 คนคือ คุณ 4603611411 และ 4703680324 ผมได้เรียบเรียงคำถามขึ้น 2 ข้อเป็นข้อสอบไล่แบบบอกให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าสำหรับวิชานี้

* และเนื่องจากคำถามทั้งสองอาจเป็นประโยชน์ในการตั้งประเด็นขบคิดวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยปัจจุบัน และต่อไปข้างหน้า ผมจึงขอถือโอกาสนำมาเผยแพร่ต่อ

&&&&&

ข้อ 1)

1.1) อะไรของระบอบทักษิณที่ทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนนำไปสู่การรัฐประหารโค่นรัฐบาลทักษิณ?

1.2) อะไรของระบอบทักษิณที่ทำให้รัฐบาลทักษิณโค่นยาก?

1.3) อะไรของระบอบทักษิณที่จะเป็นมรดกตกทอดอยู่ในสังคมการเมืองไทยต่อไปข้างหน้า แม้ว่ารัฐบาลทักษิณจะหมดอำนาจแล้วก็ตาม?

1.4) อะไรของระบอบทักษิณที่จะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลทักษิณสิ้นสุดลง?

1.5) และอะไรคือคำถามสำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน ที่ระบอบทักษิณทิ้งไว้ให้สังคมไทยต้องขบแก้ต่อไป?

จงตอบคำถามย่อยทั้ง 5 ประการข้างต้นโดยแสดงเหตุผลข้อมูลวิเคราะห์วิจารณ์ยึดโยงกับพลังและเหตุปัจจัยต่างๆ ในสังคมไทยเหล่านี้ตามความเหมาะสมของแต่ละประเด็น ได้แก่

- ชนชั้นนำ

- คนชั้นกลาง

- ชาวบ้านรากหญ้าในเมืองและชนบท

- สถาบันกษัตริย์

- สถาบันทหาร

- และแนวโน้มเศรษฐกิจสังคมไทย

&&&&&

ข้อ 2) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยแสดงความมุ่งหมายว่า จะครองอำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องกัน สองสมัย สัก 8 ปี หรือนานกว่านั้น, ขณะเดียวกัน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็เคยพยายามอย่างมาก ที่จะปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย และเป็นทหารอาชีพที่แยกออกจากการเมือง, ทว่าในที่สุดเหตุการณ์ก็มิได้เป็นไปดังที่ทั้งสองคาดหวัง

ให้นักศึกษาเลือกเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งต่อไปนี้เพียงฉบับเดียว ได้แก่ :-

1) จดหมายถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อธิบายให้เขาฟังว่าเหตุใดเขาจึงมิสามารถครองอำนาจยาวนานดังหมาย? และแนะนำว่าทำอย่างไรเขาจึงจะกลับมาครองอำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใหม่อีกครั้ง?

หรือ 

2) จดหมายถึง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อธิบายให้เขาฟังว่าเหตุใดกองทัพ จึงได้กลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเต็มที่อีกครั้ง? และแนะนำว่าเขาควรทำอย่างไรในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม ่เพื่อแยกทหารออกจากการเมืองให้สำเร็จ?

(ปล.ขณะนี้ผมยังตรวจข้อสอบอยู่ไม่ทันเสร็จ ได้ผลลัพธ์น่าสนใจอย่างไร จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังต่อไปในโอกาสหน้า) 

หน้า 6